Saturday, May 18, 2024

RCSS ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 260 ပၢႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ

Must read

RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ – ႁႂ်ႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်း – ႁႂ်ႈမဝ်၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇမဝ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်း 265 ၵေႃႉ။

Photo by – RCSS/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 19/05/2019 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 61 ပီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (61) ပီ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸုၼ်ႉၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ/ၸႂ်/ တူဝ်ၶိင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၽွၼ်းလီၵႂႃႇတႃႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် ၵူၼ်းမီး တၢင်းၽိတ်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း

တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တီႈၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထတ်းတၢင်းၽိတ်းၶဝ်သေ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပွႆႇၵေႃႈတေသိုပ်ႇပွႆႇၽႃႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ဢၼ်ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 265 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ RCSS/SSA ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆငိုၼ်းပွမ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢႆႈပုၼ်ႈ ၽွၼ်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ ၵူၼ်းမိူင်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်၊ ၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵႃႉၶၢႆသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း