Saturday, May 18, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 3 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႊတိူဝ်ႊၾၢႆႇပိုၼ် ၽႄႈသႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်ႈၾၢႆႇပၢႆးၸႂ်ၼႂ်းပုတ်ႉထလႄႈ ၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝင်းၼွႆႉ ဢယု ထယႃး ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by – လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ပၢႆႉပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 3 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း Dr. ၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆး ဝိသုၻ်ꩪိၺႃꧣ၊ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမွၵ်ႇလၢဝ်သႅင် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်းထယႃး ၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈပၼ် ၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းပၢင်ၵုမ်လူင် (Zone – A) ႁူင်းသွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝင်းၼွႆႉ ဢႃယုထ ယႃး ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပဵၼ်ပၢင်ယွင်ႈယေႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း တီႈလႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး လႆႈမႃးဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉ။ ၸုမ်ႈၶူးၸိူင်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၵူႈၵေႃႉ ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတူင်ႉတိုၼ်ႇတိုၼ်ႇ ၸူဝ်းၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆႉမႃး ပေႃးလႆႈ 2-3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၸတ်းပၼ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းမႃးႁပ်ႉမိူဝ်ႈ 2-3 ပီပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆး ဝိသုၻ်ꩪိၺႃꧣ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈတွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၾၢႆႇပိုၼ်ၽႄႈ သႃသၼႃ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (Honorary Degree Doctorate In Buddhist Studies)။ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇသမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၾၢႆႇ ပၢႆးၸႂ်ၼႂ်းပုတ်ႉထ (Honorary Doctorate Degree in Buddhist Psychology) လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမွၵ်ႇလၢဝ်သႅင်သမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်း (Honorary Insigniar Awarded) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း