Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ပုၼ်ႈတႃႇမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး။

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼုင်ႈၽႃႈလိူင် ၵႂႃႇၼႆႉ တေမီးယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ 2 လွင်ႈ။ 1) တႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ် လပ်ႉ လွႆငိုၼ်း/ လွႆၶမ်းၵႂႃႇၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်ၼႆႉသေလႄႈမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် တႃႇၵေႃႉ ပဵၼ်မႄႈၵေးၸူးသေ လႆႈၼုင်ႈလိူင်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်လၢၼ်သေလႄႈ လႆႈၼုင်ႈ လိူင် 8 တူၼ်/ ပႃး။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းလီ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼုင်ႈလိူင်ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈတေလႆႈၵမ်သိလ်ၽႃဝၼႃ။ ၼင်ႈသမႃႇထိ တူဝ်ၼိမ်ၸႂ်ၼိမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇတၢင်းမႆႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢဝ် တြႃးသႂ်ႇၸႂ် ယႃၸႂ်သေ ႁႂ်ႈၼင်ႈသမႃႇထိၵမ်သိလ်ၽႃဝၼႃ ႁႂ်ႈၸႂ်ၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ၽွၼ်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈၵေးၸူး မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်း တီႈႁိူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ(မလဵင်း) ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼုင်ႈလိူင်ၼႆႉ တေၼုင်ႈထိုင်လၢႆဝၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈ ဝႃႈ တေၼုင်ႈတႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်သပႃႉထႃႉ၊ သပႃႉထေး ၵၢၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ၵၢၼ် တၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႅၼ်ႈၽွင်းၼမ်။ ၶႃႈတူၺ်းတႄႉ တေၼုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လၢႆဝၼ်းတႄႉၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈမႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိုင်ႈထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး/ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ်တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း