Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ တၢႆထင်တီႈ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇဢႅဝ်ႇပိုတ်းၼူၵ်ႉၸွမ်းလွႆသေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ၊ သမ်ႉဢွၼ် ၵၼ်လဵၼ်ႈလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ 4 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈသတ်ႉၵျႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်း လၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇဢႅဝ်ႇပိုတ်းၼူၵ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသတ်ႉၵျႃႇၼၼ်ႉ သေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းႁုင်ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်တူမ်ႈႁုင် ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ဢၢႆမဵၼ်တူႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉၼမ်ႉလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဝုၺ်ႇသႃႇ တူမ်ႈႁုင်ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉလႅင် ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ...

UN တႅင်ႇတင်ႈ ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ႁၢင်လိူၼ် April ၼႆႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN တႅင်ႇတင်ႈၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၼႆႉ ဢၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႊထိူဝ်ႊရဵတ်ႊသ် ( Mr. António Guterres ) ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႊ UN  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅင်ႇတင်ႈ ၼၢင်းၶိတ်ႊသ်ထိၼ်ႊ ၶျရႃႊၼိူဝ်ႊ...

ၸဝ်ႈၼႃးၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢႆဢိူင်ႇလၢႆထုင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ပၼ်တႃႇလႆႈတီႈလိၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈပႃႇၼူၺ်း ဢိူင်ႇမိူင်းသွၵ်ႇ ​ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းသွၵ်ႇ။ ႁွင်ႉၶၢၼ်တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၸွႆႈၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ သိုဝ်ႇလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း   တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ငဝ်ႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇ ။ ဢိင်ႈၼိူဝ် ၸုမ်း BNI မွၵ်ႇႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ႁိတ်ႈႁွႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး သေ ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENAC

သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၾိုၵ်းၾွၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း  ၺႃးၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းထႆး  တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇႁၢမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 25-26/ 4 /2018 ၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 270 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇတီႈ ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ၼႆႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation = SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 73...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 468 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်...

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႈႁႃႈ ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ တေပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်း လၢၵ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃး ၵေႃႉလဵဝ် လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်းသေမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉမႄးလူတ်ႉၵႃး ႁိမ်း...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃယု 50 ပီ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 340 ပၢႆတီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေး မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈသေ တေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဝႃႈၶျေႃးဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶျေႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်တူၼ် ၵႂႃႇၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/04/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ၊ ၽွင်းမၼ်းဢွၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပုင်ႇႁႃႈ သွင်တူၼ် (သွင်ပႃး) ဝၢၼ်ႈပုင်ႇႁႃႈ ဢိူင်ႇၸလၢၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွၼ်တူၼ်ၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း