Sunday, May 26, 2024

ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် -သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ မိူင်းၶၢင် ၊ ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 /6/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းလူၺ်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ 2 ၾၢႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် 2 ၾၢႆႇ Bi-lateral ။

Photo RFA- ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶၢင် တီႈၼိုင်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်တႄႉ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်းသေတႃႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်း KIA ၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတၼ်းယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယူႇတီႈၸုမ်းၵူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းလႆႈလူၺ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် မႃးၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးပၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ထွႆထွၼ်ပၼ်မူတ်းမူတ်း၊ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်း ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 9 ပီ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၼမ်ထိုင် 100 ပၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း၊  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း- RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း