Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းUSA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ ၽၼ်း/တႅင်း

ၵူၼ်းUSA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄးၵူၼ်းၶျၢင်း (ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ) 3 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢေးသျိူဝ်ႊ ၽူႈၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ ၽၼ်းတႅင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉ ၽွင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်။ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2020 ဝၼ်းၸၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ( ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ) ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ  ဢူးပူၺ်ႇၵျူင်းၼုင်း လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ...

မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းမိုတ်ႉမူဝ်း မီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် မီးၵႂၼ်းၾႆးၼႃႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် မီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၾႆးၼႃ ႁႅင်း မီးထိုင် 230 US AQI လႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းးတဵင်ႈ...

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႄႉၽေး တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) မႃးၽႄႈပၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 7 ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ...

ဢၼ်ႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵၵ်းၶင်ၵူတ်ႇထတ်း ၸၢဝ်းၶႄႇသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်

ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉ႞ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်မီးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်၊ ဢၼ်မေႃယႃပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး 17/3/2020 ဝၢႆးဝၼ်း။ ၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ ဝၢၼ်ႈၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾၢႆၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်းလႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ လူင်ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ ၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႉ႞ ထတ်းတၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19 လႄႈ မေႃယႃ  တီႈသီႇပေႃႉ  ၵုမ်းၶင်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉယူႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝဵင်းႁူၺ်ႈၸူင်ႉ( ဟွေကျိုးမြို့) ၸႄႈမိူင်းၵႂၼ်ႊတူင်ႊ ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼၢဝ် လူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ မေႃယႃ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ  သေ...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပၼ်ႁဵတ်းပွႆးဝၢၼ်ႈၽႂ်/မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်း ယႂ်ႇလူင်

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈထုင်း ယႂ်ႇလူင်၊ ပေႃး ႁဵတ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်းတႄႉလႆႈယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈဝႆး တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တၢင်းပွတ်းၼႃႈ လိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA/ESS) ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇ တၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်း ၼႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ လုင်းၼၢၼ်ယီႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵုမ်းတူဝ်ၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ထတ်းတူၺ်းတင်းပဵၼ်ဝူႁၢၼ်ႉ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵၵ်းဢဝ်တူဝ် ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Covid – 19 ဝူႁၢၼ်ႉႁိုဝ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်ႊၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး သဝ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁႅမ်း 9 ၸၼ်ႉ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်/ၾိုၵ်း ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႇႁၢၼ်ႉ Covid 19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်သွၼ်/ ပၢင်ၾိုၵ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းၵိုၼ်း ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Covid 19။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ၊ ပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ၊ ပၢင်သွၼ် ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်  တေတႄႇၸၢမ်းယူတ်းယႃၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တႄႇၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်း  မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente  ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်း Seattle ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တႄႇၸၢမ်း သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တီႈၵူၼ်းယူႇလီ တႃႇ 45 ၵေႃႉ...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇ ၶၢႆၶူဝ်း ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵမ်ႈၼမ် ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၵၢတ်ႇလီ ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမၵ်းမၢႆပၼ်ဝႆႉ ႞ ပီ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဢူဝ်းဢႆ/ၼၢဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးပွၵ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၶႆႈ/ဢႆ တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်းတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ၼၢဝ်။တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 50...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃးၸဵမ် ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၼႃႈ သဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 တေႃႇထိုင်...

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ပဵၼ် ၽေးရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈဝႆး  

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႇလႃႉၶႄႇ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႆႉ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၽႄႈငၢႆႈလီၵူဝ်  ၸၼ်ႉၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ- ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  တိူဝ်ႊရႅၵ်ႊထိူဝ်ႊ ၸုမ်း WHO  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2020...

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

တေႃႈလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၸပ်းဝႆးတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသေ ဢမ်ႇၵႃးပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း