Saturday, May 25, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵုမ်းတူဝ်ၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ထတ်းတူၺ်းတင်းပဵၼ်ဝူႁၢၼ်ႉ

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵၵ်းဢဝ်တူဝ် ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Covid – 19 ဝူႁၢၼ်ႉႁိုဝ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – TNA/ ႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်ႊၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး သဝ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁႅမ်း 9 ၸၼ်ႉ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ၼၼ်ႉ ၺႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်မီးလူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပူၼ်ႉ 38 တီႊၵရီႊလႄႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 သမ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၵုမ်းဢဝ်တူဝ် မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶႄႇ2 ၵေႃႉၼႆႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၸွင်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် Covid – 19 ဝႃႈၼႆ။

Dr.သူၺ်ႇဝိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၵုမ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႆႉႁင်းၶေႃယဝ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၸွင်ႇပဵၼ် Covid – 19 ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယုၼ်ႊၼၢၼ် ၸႄႈမိူင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႉ တၢင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 သိုပ်ႇၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်မႃး ထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 ၶဝ် သွင်ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မေႃယႃၶဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်း ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 537 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်သေ မႃးဢႅဝ်ႇတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း