Monday, May 20, 2024

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

တေႃႈလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶၢမ်ႇၽၵ်းတူ ၵႂႃႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၸပ်းဝႆးတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသေ ဢမ်ႇၵႃးပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းတင်းၼမ်။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း တေ မီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈယဝ်ႉ။ တၢင်းၸေႊၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႄႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ပိုတ်ႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉၶႄႇပိၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူဝ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၸိုင် တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တၢင်းၾင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈထူပ်းႁၼ် မီးလူမ်းမႆႈၸိုင် ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢေး ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈယႂ်ႇၵူႈမဵဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊ ၼႃႊၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈၵဵတ်ႉၽၵ်းတူ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တႄႉ ဢမ်ႇဢိုတ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဢေႇၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢေႇတႄႉတႄႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶဝ် ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး 124,978 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 4,626 ၵေႃႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း