Saturday, May 25, 2024

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပၼ်ႁဵတ်းပွႆးဝၢၼ်ႈၽႂ်/မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်း ယႂ်ႇလူင်

Must read

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈထုင်း ယႂ်ႇလူင်၊ ပေႃး ႁဵတ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်းတႄႉလႆႈယူႇ။

Photo by – Mongla News/ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃႇး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈဝႆး တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တၢင်းပွတ်းၼႃႈ လိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA/ESS) ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇ တၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်း ၼႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

လုင်းၼၢၼ်ယီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဢၼ် ပဵၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တၢင်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်၊ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၵူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပွႆးၾိင်ႈထုင်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဝ်းမီး ၼၼ်ႉသေ ဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈ၊ ၶႅၵ်ႇတီႈၵႆတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ယႂ်ႇလူင်။ ပေႃးၸတ်းႁဵတ်းၼႆ တေလႆႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈမႃး။ မၢႆထိုင် ဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ် ဝၢၼ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးၵေႃႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းယႂ်ႇလူင်၊ လွင်ႈၵိၼ် ယမ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႇ၊ မႆႉထူႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေၵိၼ်။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၵူႈၵေႃႉ။ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးၽၵ်းတူႁူးလႅင်း လူမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလီ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ – 19) တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး 179,999 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 7,130 ၵေႃႉ ၶႅၼ်းၶိုၼ်း 79,638 ၵေႃႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း