Saturday, June 15, 2024

ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ တႄႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ

Must read

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ၶိုၼ်း။

Image: MongLa News/ ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸုမ်းမိူင်းလႃး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ဢၼ် ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တေလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်း – မိူင်းလႃး၊ သိူဝ်လိုဝ်း၊ ၼမ်ႉပၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉ လႆႈၽွင်ႈ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေ ၸၢင်ႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ် Lockdown တတ်းမၵ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ တေယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵႂႃႇ မႃးယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵၢၼ်တတ်းမၵ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ တေယွၼ်ႇ ယၢၼ်းပၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉ KTV ၊ တီႈလဵၼ်ႈမူၼ်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉၸီႇ၊ ႁၢၼ်ႉတႅင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်း၊ ႁၢၼ်ႉမိပ်ႇၼူတ်ႈ၊ တီႈသူင်သိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ တေသိုပ်ႇပိတ်ႉဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆလႆႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်၊ တေလႆႈသိုဝ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈ ၼင်ႈၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး၊ ၼမ်ႉပၢၼ်းလႄႈ သိုဝ်လိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇတႄႉ တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်တႄႉ ပႆႇလႆႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးလီမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2020 ပူၼ်ႉမႃး တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး လႆႈထုၵ်ႇ Lockdown မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း