Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဢူဝ်းဢႆ/ၼၢဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးပွၵ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ 

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၶႆႈ/ဢႆ တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်းတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

Photo Credit to PNO- ပွႆးႁႆႇၵွင် 1000 သိူင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ) ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼိူဝ်လွႆထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 8 /3/2020။

ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ၼၢဝ်။တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 50 ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ၼၢဝ် ၸပ်းၵၼ် ဢမ်ႇၵႃး 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပွႆးႁႆႇၵွင် 1000 သိူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ) ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼိူဝ်လွႆထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 8 /3/2020။

ၸၢႆးၸူဝ်းထၢႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼႆၵူၺ်း ဢေႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၶဝ်ၶႃႈ။ မီးၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ မူႇၸုမ်းပဢူဝ်း လႅင်ၶဝ်တႄႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ လႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼႆဝႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် (ၵၼ်ႇတူးလူင်) ၼႆႉမီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။    ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶႆႈ/ၼၢဝ်/ ဢၢၼ် ၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉ “ဝၢၼ်ႈႁမ်းပႂႃႇ”  ။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပဢူဝ်း။ ယူႇၼိူဝ်လွႆ။ ယၢၼ်ၵႆ ၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇမွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်း (ၶီႇၵႃးၽူဝ်းဝီးၶိုၼ်ႈ)။

Photo Credit to Owner- ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁမ်းပႂႃႇ

ၵူဝ်ႇၸီႇတူႇ ၸုမ်း PHWC လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁွင်ႈယႃ ႁူင်းယႃ လႄႈ ထိုင် တီႈ လႆႈ ၸပ်း/လၢမ်းၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃ PHWC လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈႁမ်းပႂႃႇၼႆႉပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေတႃႉ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ၸမ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ် ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူင်းၸူးဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။

ၵူၼ်းၵႃႉ မွၵ်ႇမႆႇ -လၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၶၢဝ်းၼႆႉတႄႉ  ပဵၼ်ၶၢဝ်း  ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ ၶႃႈၼေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ယႃႇသီႇဢုတုလႅၵ်ႈလၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉပိူၼ်ႈသမ်ႉလႄႉၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလႃႉၶႄႇၸပ်း   ငၢႆႈ တၢႆဝႆး။   ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉ လီ မႆႈၸႂ်ယူႇၶႃႈ ”- ဝႃၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊၽႄႈငၢႆႈ  တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈထုင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုမ်ၵၼ်။   ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပွႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃးၸဵမ် ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၶွၼ်ႈၵိုၼ်းယႂ်ႇလူင် -ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း