Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉ႞ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်မီးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်၊ ဢၼ်မေႃယႃပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး 17/3/2020 ဝၢႆးဝၼ်း။

Photo Credit to Mekong

ၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ ဝၢၼ်ႈၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾၢႆၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်းလႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ လူင်ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ – ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵူၼ်း ပဵၼ်ပႆႇလူႉတၢႆ ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈလႄႈ ၶီႈၶၢၵ်ႇမၼ်း  ဝႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉယူႇဢေႃႈ။ ပေႃးလႆႈႁူႈၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းယဝ်ႉတေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵေႃႉတၢႆၼႆႉသေ ၾၢႆႇႁူင်းယႃလႆႈၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်တူၺ်းတႄႉဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈၵႂႃႇမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၼမ်။ ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်း တေႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တင်းၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း” – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇမီးသေၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်တႄႉ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်၊ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်း တုင် ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း။ ၵၢတ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၵိုၼ်း ပွႆးၵွင်ၸႆး သင်ၶၢၼ်(ပွႆးၵွင်ၼမ်ႉ) ၼႆႉ ယင်းတေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႃႇ။ ပီၵၢႆပီဢွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမၢႆႈ မီး 7-8 ပၢင်။ ပီၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်မႃးပၼ်ၶဝ် ပၢင်လဵဝ်ၵူၺ်း။ လိုဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈဢၼ် တေ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႆႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းယႃ ႁွင်ႈယႃလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်း PPE တႃႇၼုင်ႈ ၽွင်းလုမ်း လႃးၵူၼ်းပဵၼ်၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း၊  ၵျႄႊလ်လၢင်ႉမိုဝ်းလႄႈ ၽႃႈတူမ်း N-95 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 18/3/2020 ၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီးယူႇ 191615 သေ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီးယူႇ 7861 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶႄႇ တီႈ႞၊ မိူင်းဢီႊထိူဝ်ႊလီႊ တီႈသွင်-ဢိင်ၶေႃႈမုလ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း