Monday, May 20, 2024

ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

Must read

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်  တေတႄႇၸၢမ်းယူတ်းယႃၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တႄႇၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်း  မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo AP- ႁၢင်ႈ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente တိုၵ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊပၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3-2020

ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente  ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်း Seattle ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တႄႇၸၢမ်း သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တီႈၵူၼ်းယူႇလီ တႃႇ 45 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်း ၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ၼႆႉ။

- Subscription -

ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃယုၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 55 ပီ။ ဢၼ်မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸၢမ်းသမ်းတူၺ်း ၊ လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇလႆႈ တဵၵ်းငႅၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸၢင်ႈ ။  တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း  6 ဝူင်ႈသေသမ်းၶဵမ်ပၼ် ၊ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵႂႃႇၸွမ်းၼႆ ၸုမ်း NIH မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊလၢတ်ႈ။

Jennifer Haller  ၵေႃႉဢၼ် ပၼ်ၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ AP ဝႃႈ – တႃတေလႆႈ တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇ ၸၢမ်းသမ်းၶဵမ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ။ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီလႄႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႇႁႃယႃႈယႃ  ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် Covid-19 ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ လၢႆလၢႆ ၸုမ်း တႄႉ တေတႄႇၸၢမ်း  သမ်းၶဵမ် ၼႂ်းလိူၼ်တေမႃးၼႆႉႁၢင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ Covid-19 ၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးၵူတ်းတိတ်း ၸပ်းယဝ်ႉ 177,893 ၵေႃႉ ၊လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးယူႇ 7,085 ၵေႃႉ။

Photo Google Map-ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼမ်သုတ်း 6 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းၶႄႇလူင် မီး  80,881 ၵေႃႉ၊ ၼမ်တီႈသွင်ပဵၼ်မိူင်း ဢိတ်ႇတလီႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီး 27,980 ၵေႃႉလႄႈ ၼမ်တီႈသၢမ်ပဵၼ်မိူင်း ဢီႊရၼ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီး 14,991 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လမ်းမႃးတီႈသီႇ ပဵၼ်မိူင်း သပဵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် 9,191 ၵေႃႉ  ။

မိူင်း ၾရင်ႊသဵတ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 6,633 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းတီႈ 6 ၼႂ်ႊလုမ်ႈၾႃႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 17/3/2020 ၼႆႉဝႃႈ ပိၵ်ႉ မိူင်း တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 15 ဝၼ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၊ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း   ၵႂႃႇမႃး တၢင်းလႂ် ။   မီးၵၢၼ်ၵေႃႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းတီႈ ႁိူၼ်း  ၽႂ်မၼ်း။ ပၢင်ပွႆးၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ဢၼ်တေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ် ပႃးၸဵမ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိုင်ႈ မိူင်း ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/3/2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၶၢႆႉဝၼ်းပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈ ၼႆဝႆႉ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း