Monday, May 20, 2024

ဢၼ်ႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵၵ်းၶင်ၵူတ်ႇထတ်း ၸၢဝ်းၶႄႇသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်

Must read

ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – TNA/ ႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 17/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း လိူတ်ႈၶဝ်သေ ႁူႉဝႃႈ ၶဝ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) သေ သိုပ်ႇမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးလူမ်းမႆႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆသေ ၺႃးၵုမ်းၵမ်တူဝ်ဝႆႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇႁွင်ႉၵၵ်းဢဝ်တူဝ်ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 537 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆးႁႄႉႁၢမ်ႈ ( 16/3/2020) ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်း 537 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း Covid – 19 ။ တင်းလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ ၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 194,378 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 7,916 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈ 19/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း