Tuesday, September 26, 2023

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 8 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉတင်း ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 8 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ် 1 သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၢင်ပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 2000 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၸင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁူႉထိုင်

  ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း (ႁၵ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ) ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း 2018 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးမိူဝ်ႇ ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼိူဝ်လူၵ်ႈၶၢဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ငိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၼိူဝ်လွင်ႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇသေလၢႆ၊ ဢမ်ႇဢိူၼ်ဢမ်ႇၼိုၵ်းသင်သေ ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႄပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၼႄၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ၊...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တေတွၼ်ႈသူး

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၸိုင် တေ တွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ် ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸိုင်၊ သင်ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း တီႈၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တူၵ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇ သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ လႆႈၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမႃႉ 5 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈ ၼႂ်းမႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 30 ၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇ ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းၵႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ။...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တေထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 တေထိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၵ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း 10 ပၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးတီႉၺွပ်းႁွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း 10 ပၢႆ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယႃႈမႃႉ မီးၵိုၵ်းၵပ်းၶႃ 400 မဵတ်ႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈ မဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ဝၢင်းၽႅၼ်တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ - သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလုပ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၊ၶဝ်ႈ ၊ ၽၵ်း ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ...

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းၵူၼ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼမ်သေ ပႃးလႅဝ်းလမ်းၾၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျိၼ်ႊလၢဝ်ႊဢၢႆႊ ၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼမ်သေ လမ်းၾၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႇသျိၼ်ႇၵျူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၸုမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်တင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တီႉလႆႈယႃႈလမ် 900 ၸွႆႉပၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ လူတ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႇၾိၼ်ႇလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 920 ၸွႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2018 ဢိင်ၼိူဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်း ဝႃႈၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ် (ႁိုဝ်) ပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇ လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ။...

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယၢတ်ႇတူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ထိုင်မႃး ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လႆႈယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉသႂ်ႇၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း