Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၾၼ်းၼွင်ႉယိင်းတၢႆယဝ်ႉ ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ၾၼ်းတႅင်းပႃးၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၵျႃႇၽေႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈၾၼ်း တႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၼႃႇၸူႉလီႇ ဢႃယု 24 ပီ တၢႆထင်တီႈသေဢမ်ႇၵႃး...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉသၢႆၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈၸူးသေ လႆႈၸတ်းပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ ပလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်း 4 ႁဵင်မဵတ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 3,970 မဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဢွၵ်ႇဝႆႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇၶႄႉ ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵႃးၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1,500 သႅၼ်ပျႃး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၶၼ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် လၵ်ႉတၢင်ႇမႃးၸွမ်းရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ဝႃႈ- ယိၼ်းမႆႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽႄႈတိူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈဝႆးတီႈသုတ်း ။ လႆႈသင်ႇၵၢၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉလႆႈ ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵျေႃႇၸူဝ်း(ႁွင်ႉ)ဢၢႆႈၸၢႆး တင်း ဢႃးယူင်ႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ တေႃႉဢဝ်ယႃႈၾိၼ်ႇ ၽိူၵ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်း လႄႈ လႄႇၵျီး...

တီႉလႆႈၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်( ႁဵတ်း) ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 1,422 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈ တူမ်ႈႁုင် (ႁဵတ်း) ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး -...

ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်တေဢၢၼ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ၶၢဝ်ႇ MGR ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉရူတ်ႉ ၵႃးတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႊၾ်ႊ golf ဢိူင်ႇဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃႈလႅၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်ရူတ်ႉၵႃး...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၼ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းသၢတ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ၼႃးၵွင်းမူး ၵိင်ႇၸႄႈ ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ...

UWSA ဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/10/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတၢင်းပွတ်း ႁူၺ်ႈဢေႃႈ BP1 ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼၼ်ႉ တီႉ ၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းလီးသေႃး 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းတႂ်ႈတီႈၼင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၵူၼ်း 2...

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 35 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႉထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 3,600 မဵတ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၾၢင်ႇမိၼ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢႆ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တင်းဝၢၼ်ႈဢေႇတိၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢႆး/ ယိင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/09/2018 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်မီး 18 ၵေႃႉ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းမူၼ်ႉမႄးပၼ် ႁိုင် 6 လိူၼ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းတေ ႁပ်ႉၽူႈတေမူၼ်ႉမႄး တူဝ်ၸႂ်...

ယႃႈမႃႉ 12 လၢၼ်ႉ ဢၼ်ထႆးတီႉလႆႈ UWSA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၶဝ်

ပလိၵ်ႈထႆး လၢတ်ႈဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၼႆႉဝႃႈ ယႃႈမႃႉ12 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ တင်း ယႃႈဢႆႊသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 512 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တင်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇဝႃႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းယႃႊဢႆႊသ် ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး။ ဝၼ်းတီႈ 23/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်းၾေႃႊၵျုၼ်ႊ ၼိူဝ်ႊ(Fortuner) ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၶၼ်ငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 50,820 သႅၼ် ပျႃးပၢႆ တီႈႁိမ်းၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 06/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တီႈၼႂ်းရူတ်ႉ မဵဝ်းၵျီး တင်း တဵင်းသူၺ်ႇ ဢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇ ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊတေႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း