Sunday, September 24, 2023

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 476 ၵေႃႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-25/08/2018 ၼႆႉမႃး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈလႆႈ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း 335 ၶၻီႊ၊ တီႉလႆႈ ၽူႈၸၢႆး 428 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းသုမ်ႉတွပ်းၵူၼ်းႁုင်ယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူမ်ႇႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းသုမ်ႉ/သွင်း 5 လင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 14 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 14 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆးၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/08/2018 (ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း) ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 14 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ (တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၻေႃႇလႃႇ 45 လၢၼ်ႉပၢႆ)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 500 ပၢႆ

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 500 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီႊ) သမ်ႉ မီး 357 မူႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-18/08/2018 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆး 428 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 81 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 509...

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသႂ်ႇၼႂ်းၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆတီႉ

ၸၢႆးတႆး သႅၼ်းဢႃယု 25 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်    မိုတ်ႈၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉၶီးယူႇ တိုၼ်းပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈ  

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပလိၵ်ႈ ၵႃႈၶႂ်ႈတီႉၺွပ်း ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း(လၵ်းမိူင်း) 2008 တိုၼ်းပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ 2 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ 1လႄႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 1ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိမ်း လွႆသထူင်ႇၼၼ်ႉ။...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶၼ်ငိုၼ်း 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်လၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇသၢႆး ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉထတ်းရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်ႇသၢႆး - မူႇၸေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ၾၼ်း ၵူၼ်းယူႇၶၢင်ႈႁိူၼ်း 2 ၽူဝ်မေး

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်သေ လၢၵ်ႈၽႃႉၾၼ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢိူဝ်ဢေး ဢႃယု 40 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢႆးသၢင်ႇပၢင်ႇ လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းၸၢမ် ဢဝ်မိတ်ႈၾၼ်းသႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၸၢမ်သေ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉတင်းယႃႈ ႁိမ်းႁဵင်မဵတ်ႉ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ/ ဢူးယဵၼ်ႇ မိူင်းတူၼ် တီႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တင်း ယႃႈမႃႉ 990 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ မိူင်းတူၼ်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆၾၢႆႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် တႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉလုမ်းသၢႆလူမ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႃႇမိၼ်းၼၢႆႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈသေ တႅင်းသႂ်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းသၢႆလူမ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ် ငိုၼ်း 19,620 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ...

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,550 သႅၼ်ပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 27 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႅင်ႈလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ်-တူၼ်ႈတီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇတင်းယႃႈမႃႉ တီႈလၢၼ်ႇၼွင်ၶဵဝ်

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 484 ၵရမ်ႊလႄႈ ယႃႈမႃႉ 3,900 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ24 ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 6 လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 6,405 မဵတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 6,405,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပၢႆႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၼႃႇလေႃး ဢႃယု 35 ပီ တီႈပွၵ်ႉသေးတၢၼ်း(ဈေးတန်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း