Monday, June 17, 2024

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး တီႉသၢဝ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးယႃႈႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၶဝ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း မႄႈသၢႆ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း သၢဝ်တႆး သွင်ၵေႃႉ  ပႃးယႃႈမႃႉၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉတင်းယႃႈဢၢႆႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆး။

Photo Credit to Maesai AEC- ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထူင်သၢဝ်တႆး 2 ၵေႃႉတီႈၶူဝ် မႄႈသၢႆတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼၢင်းၼူၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 22 ပီလႄႈ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ဢႃယု 33 ပီ ၶီႇလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၶၢမ်ႈၶူဝ် လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃး တေၶဝ်မႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈမႃႉ  40000 မဵတ်ႉ (ဢၼ်တွၵ်ႇဝႆႉမိၵ်ႈ 999 ၼိူဝ်ႁေႃႇယႃႈ) လႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် 2 ၵီႊလူဝ်ႊ လၵ်ႉသိူင်ႇသႂ်ႇမႃးၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်းလႄႈ တဝ်ႈၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၵိုၵ်းလေႃးထူင်ၶူဝ်းၶဝ်မႃး- ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆ ဢေႊဢီႊသီႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
Photo Credit to Maesai AEC- ယႃႈမႃႉ ယႃႈဢၢႆႉသ် ဢၼ်ဢဝ်လၵ်ႉသိူင်ႇမႃးၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ  ႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈမႄႈသၢႆ တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Maesai AEC- ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထူင်သၢဝ်တႆး 2 ၵေႃႉတီႈၶူဝ် မႄႈသၢႆတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း