Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းယႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ႁူင်းယႃႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊတူၵ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူၺ်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁပ်ႉယူတ်းယႃၵူၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တူၵ်းႁႅင်းဢႃးလႃးၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ်လႄႈၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉႁႂ်ႈယူတ်းယႃႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “  ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။  ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းတဵမ်ႁူင်းယႃ ယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်တေႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ” - ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်ႁႅင်းဢႃးလႃးလႄႈ မီးထိုင်လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 400 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 436 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 မႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2...

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 50 ပီ ။ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ တီႈလွႆတႆးလႅင်း  ငဝ်ႈငုၼ်းRCSS/SSA လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 54...

တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ  ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သႆႈတိင်ႇၸဵပ်းသေမႃး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

မေႃယႃတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈတႃႇၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ

မေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸုမ်းၼိုင်ႈ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ ၸွမ်းသွပ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ် မီး 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။      ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၸုမ်းၼိုင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ...

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး...

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈမိူင်းယၢင်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ထိုင်တႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/ 8/2020 ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ...

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၵဵင်းတုင် လႅပ်ႈမိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar 2 ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီလႄႈ 23 ပီ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

ဝူင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 မီးၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉ႞

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ မီး  100 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႃႇတိဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၸပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ၼႂ် ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅၼ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းယု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း  မၢႆးဢၢႆႈလွမ်ႉ ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်း။ ယဵပ်ႇႁႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃၶႂႃလႄႈ ၶႅၼ်ၶႂႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img