Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ရူတ်ႉၵႃးႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

ရူတ်ႉၵႃး ႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတပ်ႉၵူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း...

NSPNC တင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တင်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈသေ တႃႇပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3...

NCA 7 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းပီ 2024 ။  ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ NSPNC ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ယွၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ တႄႇမႃး ယွၼ့်ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ယွၼ့်ၼၼ် တေၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ10 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA တဵမ် 8 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ EAO 7 ၸုမ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA 8 ပီတဵမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး RCSS ၸုမ်းၼိုင်ႈ ။  ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 8...

EAOs 5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် -ၼႆ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ EAO 5 ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

EAO 7 ၸုမ်း တင်း NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ SAC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) တင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/20922 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ် ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။  တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း LDU ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊  ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းလႃးႁူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမႃးၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃးၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်သေ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ဢူးဢႃးလူႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။   ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ - ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ လႄႈ ပၵႃႇသၼ သေ တေႁဵတ်းပုၼ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်တႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၢၵ်ႈမီး၊ ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼၢင်းရတ်ႉၼူဝ်ႊမႃႊသူႊၻီႊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းတၢင် ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပႅတ်ႈ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၼၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img