Wednesday, March 22, 2023

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ2020 သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁင်းၵူၺ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။

ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး၊ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁင်းၵူၺ်း တီႈႁူင်းသဝ်း ၸီႇပိၼ်ႇဢႄႉယဵၵ်ႉတႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်မီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ သေပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းမၢႆမီႈတိုၼ်းမီးဝႆႉဝႃႈ တီႈဢၼ်မီးၽူႈတႅၼ်းၽွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးလႆႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ  ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇႁပ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢၢၼ်းတေႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေဢၢၼ်းတႄႇ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵုမ်းၶင်ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႄႇပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းပွႆႇတူဝ်ပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/2/2021။ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ပႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ယူႇၵႆလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈသေ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 70 ပၢႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉလႆႈတႄႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ။ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်ႇပႃႇတီႇၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၽွင်းငမ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈသိပ်းပီ ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၼႂ်း ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ တူၵ်းတႅမ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ပဵၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၼၼ်။ တေဢၢၼ်းတေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း  NLD ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်သုတ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႈၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၽူႈတႅၼ်းၵုၼ်းမိူင်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း တႃႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈလွင်ႈလွတ်ႈပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆမႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း