Friday, March 31, 2023

ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/20922 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ် ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။

Photo Credit to owner- ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ 6/7/2022

 တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း LDU ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊  ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းလႃးႁူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမႃးၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ”- ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸုမ်းၵျသေႃးလမုၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသေ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 8/7/2022 သမ်ႈတေႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ – ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to owner- ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ 6/7/2022

 
 ၸုမ်းလႃးႁူႇ  LDU ၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုၼ်းမိုဝ်းယူႇၼႆသေ ၽူႈၼမ်းၼမ်း ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵျၶုၼ်းသႃႇလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵျႁႃး ၶိုၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မေႊဝႃႈ – ၽူႈၼမ်း LDU လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST ဝၼ်းတီႈ 6/5/2022 သေတႅပ်းတတ်းဝႃႈတေဢမ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ဢၼ်ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေၵႂႃႇႁူပ်ႉယူႇၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႈၸုမ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈတေၵႂႃႇႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 10 ၸုမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ မီး 9 ၸုမ်းပႃး ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ။ ၵိုတ်း SSPP ၸုမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း