Monday, July 15, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ SAC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸုမ်း RCSS
Photo by – ThaiPBS North/ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 24/1/2023

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ငမ်ယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ လွင်ႈၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၶေႃ (ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်) လႄႈ ၵၢၼ်ပူင်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ
Photo by – ThaiPBS North/ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 24/1/2023

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်လီ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS/SSA သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ၼႃႈသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းၸေႃးလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇ SAC သမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း 4 ၵေႃႉသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိုတ်းယဵၼ်လႆႈ ၵူႈၾၢႆႇ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း ႁူမ်ႈပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်း ယွၼ်ႉတၢမ်ႇသိူဝ်းသိုၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် တႅပ်းတတ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇႁင်းၶေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း