Tuesday, June 25, 2024

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

Must read

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ Passport  ဢႃယုမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ  လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ  တေႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႇ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃယုၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ လုမ်းၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ႁပ့်တေႃႇဢႃယုပၼ်ယူႇ ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းမိူၼ် လုမ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မၢင်ၵေႃ့ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မူတ်းဢႃယုသေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တေမီးၼႃႇၼေႃႈ။ လုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ႁပ့်တေႃႇပၼ်ယူႇၼႆဢေႃႈ။ပေႃးဢမ်ႇၼႄလႆႈ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့တႄ့ ဢမ်ႇတေႃႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇၼႃ။ပေႃးပိူၼ်ႈပိုတ်ႇႁပ့်တေႃႇ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မႃးၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၸႅင်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ တေႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်မေႊ ပီ 2023( 31/5/2023 )။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမ် ပေႃးဢႃယု ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ/ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမူတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၵႂႃႇႁႃတေႃႇဝႆ့ ။ တီႈတႄ့မၼ်း ပေႃးဝတ်းဝႂ်ႁဝ်း ၸမ်ဢႃယု မူတ်းၼႆ ႁဝ်းပေႃးလီၵႂႃႇၸႅင်ႈပႂ်ႉထႃႈယဝ့်ဢေႃႈ။ပေႃးမူတ်းဢႃယုမႃးယဝ့်တႄ့ – ဢႃးလူဝ်ႉလူဝ်ႉ ႁိပ်ႈၼႃႇယဝ့် ။ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူဝ်ႇလၢႆႈၼၢႆးၸၢင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလူဝ်ႇပိၼ်ႇၵၢၼ်ပိၼ်ႇငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ ပေႃးဝတ်းဝႂ်ဢႃယုမူတ်းၼႆ တေဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈတတ်းမၵ်းဝႆ့ ၸိူဝ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ယွၼ့်ၼၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇဝႃႈ တေတေႃႇဝတ်းဝႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႆ့ၵႆၵႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်/ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးဢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ့် ။  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းမႃးသမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်တႃႇယူႇသဝ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းတင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်သင်သေ လၵ်ႉယူႇသဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃး သမ်ႉၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈသူင်ႇပွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်။

 ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႄႈဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ ပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း မီးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း