Friday, May 31, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

Must read

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။

ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo CM 108-ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶႄႇ 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 – 2 ၵေႃႉ။ ပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈတေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းတႆး။ ၵူၼ်းလူင် 15 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းတီႈ 2-4 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပလိၵ်ႈထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈထႆး ။

ၶၢဝ်ႇ CM 108 တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ဝီႊသႃႊမူတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတေႃႇဢႃယုထႅင်ႈသေ ယူႇဝႆႉပဵၼ် Overstay လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈသင်။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – မႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းထႆးသေ ဝီႊသႃႊ မူတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ႁႃတေႃႇဝီႊသႃႊ လၢႆးလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈၸင်ႇတိုဝ်သေယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ၼၼ်ႉၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝဵင်းမႄႈလမ ၸႄႈမိူင်းတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပလိၵ်ႈမိူင်းတၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ – ၵူၼ်း 11 ၵေႃႉၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမႃးပွႆႇၶဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ၼႆ့ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ထႅမ်ႁႅင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA မၢၼ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၵူႈဝၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်းဢႄႇတႄႉ ယိပ်းပတ်ႉသပူတ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်။ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း