Tuesday, May 21, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈမူၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ/တၢႆ

Must read

သင်ၶ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမူၵ်း(ဗန်းမောက်) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လူ့တၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ့်မႃးၼႆ့ သင်ၶ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးယၵႃ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမူၵ်း ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လူ့တၢႆထင်တီႈ တင်းသွင်ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢႃယု 20 ပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

- Subscription -

“တၵ်ႉၵႃႇတႄႉတၢႆထင်တီႈၼႆဢေႃႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇလူႉလွၼ်ႇတီႈႁူင်းယႃ ။ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢႃယုလႆႈ 36 ပီ၊ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 16 ဝႃႇသႃ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢွင်ႇထမ်ႇမႃႇၸရိယ ယဝ်ႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းဝဵင်း ဝၢၼ်ႈမူၵ်းၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း တပ့်သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း တပ့်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ PDF ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆ့သေတႃ့ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ့် တိုၵ့်မီးလွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆ့လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႇၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ။

“တလဵဝ်သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈလူး ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈယူးၵျီး တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ့်ပႃး ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း