Thursday, May 30, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။ 

Photo: တာချီလိတ် မဏ္ဍိုင်/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ 19/5/2022 တႃႇႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

 ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။  တႄႇလုၵ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၼင်ႇၶိူင်ႈ မိၼ် ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေပဵၼ်တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းမၢၼ်ႇတၢႆႇ (တာချီလိတ် မဏ္ဍိုင်) ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်။  တေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇ တီႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းၼႆႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵေႃႉႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတႄႉသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တေပဵၼ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ။ တေဢုပ်ႇၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း၊ RCSS ႁွတ်ႈဝႆႉၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉလႄႈတေႁူပ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ – တေထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်မီးသင်၊ တေလၢတ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ တေဢဝ်မႃးၶဝ်ႈႁႃငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ 3 ဝၼ်း 1 ပွၵ်ႈတေႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မႃးတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႃးႁူပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉမီး 3 ၸုမ်းၵူၺ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေသူင်ႇၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တင်းမူတ်းမီး 10 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်သိုၵ်းယၢင်း DKBA, ၸုမ်းမွၼ်း MNSP, သိုၵ်းတႆး RCSS, သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ALP, ပဢူဝ်း PNLO လႄႈ လႃးႁူႇ LDU ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ။ ထႅင်ႈ 3 ၸုမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း