Thursday, April 18, 2024

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃးၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်သေ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။

Photo CJ- 3/6/2022 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ဢူးဢႃးလူႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ လုင်းၸၢႆးမွၵ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈႁူမ်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဵင်းတုင် ဢေႃႈ။ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် မႃးႁူပ်ႉသေ သူင်ႇၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်။ တင်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း လႆႈသႂ်ႇၶူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေ မႃးပႂ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈဢေႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- 3/6/2022 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

 ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ NDAA သူင်ႇၸုမ်းဢုပ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 13 ၵေႃႉ။

Photo CJ- 3/6/2022 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉမီး 10 ၸုမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA-PC ပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA/UWSP ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP  ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် NDAA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း