Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူင်းၶႄႇ လွမ်ႉႁူဝ်ႉၶဝ်ႈၾင်ႇတႆး ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းယႃႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းယႃႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လွမ်ႉၶၢမ်း ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းယႃႉႁူဝ်ႉ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ  ၶၢမ်းလွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လူႉသဵင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,000 ပၢႆ လူႉတၢႆ 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ  ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်းမီး 5 တီႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး   မႆႈၸႂ်...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၼမ် ထိုင်တီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း  Stay at Home ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇသမ်းၶဵဝ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉမႃး    တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇသမ်းပၼ်ၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃး တႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈၸယၽ (စရဖ) ၾၢႆၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ၸယၽ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် 11 ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅမ်သေၽဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်သေၽဝ် ထိုင်ယၢမ်းၶိုၼ်း ၸင်ႇတေယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးၼမ်ၼႂ်လဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်းမီး 20 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   သွင်ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၽွင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽေးၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသူၼ် ႁႆႈၼႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်း ၶူဝ်းႁႆႈ ၶူဝ်းသူၼ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ႁၢႁူဝ် ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈဝႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈမုင်းသုမ်ႉၶႂၢၵ်ႈတီႈဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉမီး 140 ဢွင်ႈတီႈ တႃႇဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃဢမ်ႇပေႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸွႆႈၵၼ် မုင်းလင်ၶႃးၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႇၵၢႆႇသၢင်ႈပၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇ တႃႇ ၵူၼ်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼွင်တိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း ၼွင်တိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွင်ၵေႃႉ ယိုဝ်း၊  မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 10...

မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း Social Media (Facebook)ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႈဢဝ် ပေႃးဢမ်ႇပၼ်လႆႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်။ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၵေႃႈၵဵပ်း၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းတေလႆႈသူင်ႇပၼ် 15 ၵေႃႉ၊ သင်ဢမ်ႇ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img