Friday, July 19, 2024

တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးၼမ်ၼႂ်လဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၽဝ် ၵူၼ်းတၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ဢမ်ႇပႆႇပႃး ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်(သံသယ) ဢၼ်လူႉတၢႆ တီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 689 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 42 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ 487 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 170 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

“ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈတၢႆၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း လူႉတၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ 3 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆ တီႈႁိူၼ်းယေး 2 ၵေႃႉ ၼႆႉသမ်ႉ မၵ်ႉမၼ်ႈဝႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ထၢင်ႇထိူမ်ၼႆၵူၺ်းၶႃႈဝႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈၵူၼ်းပဵၼ်မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူတ်းယႃႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် Stay at home ၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း