Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၽွင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽေးၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသူၼ် ႁႆႈၼႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်း ၶူဝ်းႁႆႈ ၶူဝ်းသူၼ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ႁၢႁူဝ် ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း ဢဝ်ၽၵ်းၶဵဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ မႃးၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၶူးဝဵင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  3 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေမီး 15-16 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 300 ပၢႆ ၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈ၊ ၵမ်ႈၼမ်ၵၵ်းတူဝ် ယူႇၶင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆႈၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃးၶၢႆၸေးယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈယၢပ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၽႄႈႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽၵ်း ၶဵဝ် ၼိူဝ်ႉပႃ ၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈ ၸဵမ်ၶႆႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ဢေႇၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉမႃးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽၵ်းၶဵဝ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ၊  မွၵ်ႈယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသူင်ႇ မႃးၸွႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈ။ မီးတင်းၸူမ်းသိူဝ်း တႄႉတႄႉ ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၶူဝ်းသူၼ် မႃးဝႆႉပၼ်တီႈ သုၼ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ/လုမ်း/ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ပွၵ်ႉလႂ်ပွၵ်ႉၼၼ်ႉ သေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။

လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီတႄႉတႄႉ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းမီးၶူဝ်းသူၼ်ၵေႃႈ ၸွႆႈၶူဝ်းသူၼ် ၸိူဝ်းမီးႁႅင်း ငိုၼ်းၵေႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ပီႇတိ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ႉၶမ်းတႄႉတႄႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇ မီးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ ၵမ်ႉၸွႆႈမႃးတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊  ငိုၼ်းၶႄႇ 35,070 ယႂၼ် (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 881,1500 ပျႃး) တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း