Friday, July 19, 2024

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း၊ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ လႄႈ သုမ်းၵေးလၢင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။

Photo Credit to Hsenpai-မၢၵ်ႇၵဵင်မိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ –မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတေႃႉၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၼိုင်းဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ 5 လမ်း ၵႃးဢွၼ်ႇ 5 လမ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်းၶႃႈ။ ပီၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် လႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ 1-2 လမ်းၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း မၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၶၢႆၵေႃႈမီး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇၵဵင်သုၵ်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ် ၼဝ်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းၼႂ်း သူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ပေႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ သုမ်း ႁူဝ်ပေႃးလွၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉပီၼႆႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပီၵၢႆ ၶၼ်ၶၢႆလုမ်း ၽတ်ႉၽဵင်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ 350 ၵျၢတ်ႉ/ပျႃး၊ ပီၼႆႉ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ 150 ၵျၢတ်ႉ/ပျႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ။ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ သူင်ႇၶၢႆထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ မၵူၺ်း၊ ပၵူဝ်း ၊ ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၶၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတေႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်းပေႃး မၢၵ်ႇယႂ်ႇ တၢင်ႇလႆႈ 8 ႁဵင်လုၵ်ႈ၊ ပေႃးမၢၵ်ႇလဵၵ်ႉ တၢင်ႇလႆႈထိုင် မိုၼ်ႇလုၵ်ႈ။ ပေႃးၵႃးဢွၼ်ႇတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်မၢၵ်ႇၵဵင်ႁူၺ်ႇ လဵၵ်ႉႁူၺ်ယႂ်ႇသေတၢင်ႇလႆႈ 3 ႁဵင်လုၵ်ႈတေႃႇ 5 ႁဵင်လုၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မႅၼ်ႈၽွင်းမၢၵ်ႇၵဵင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၵၼ်ၶႃႈ။ တေၵႂႃႇၶၢႆယွႆႈၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈသမ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝႆႉ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းတီႈမႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉ/ မဝ်သိုဝ်ႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၵဵင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵဵင်ၼမ်။ ဢၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ် ပဵၼ်တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈမူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ  ပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈသႂ်ႇၵေးလၢင်းၼမ်ၼမ်သေ လုမ်းလႃးတေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ႇ သူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 8 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈသႂ်ႇၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇ သဵင်ႈငိုၼ်း 15 သႅၼ်၊ ၵႃႈလုမ်းလႃးတေႃပီ ၼိုင်ႈပီ ဢမ်ႇယွမ်း 3 သႅၼ်၊ မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄႇလႆႈပိတ်းမၢၵ်ႇၶၢႆ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်။ သူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၼိုင်ႈသူၼ် ႁိုင်ႁူၵ်းပီ။ ပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သွင်ပီတႄႉ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တူၺ်းလူ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉသီႇပီတႄႉပႂ်ႉ ပိတ်းၶၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း