Monday, December 5, 2022

ပီၼႆႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်

Must read

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် လႆႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၸဝ်ႈသူၼ်/ သူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆလႆႈၶၼ်သုင်   1 လုၵ်ႈလႂ် ထိုင် 700 – 800 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းသူၼ် သုင်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ၵဵင် ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်။

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမၢၵ်ႇၵဵင်ၼၼ်ႉ ၶၼ်မၼ်း တေမီး 1,000 ပျႃး လႆႈ 3 လုၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇၵဵင်ၸမ်ဝၢႆးၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းလီ မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးႁူၺ်ႇယႂ်ႇ 1 လုၵ်ႈ 700-800 ပျႃး။ သႅၼ်းၵၢင် 1 လုၵ်ႈ 300 – 400 ပျႃးလႄႈ လုၵ်ႈလဵၵ်ႉ 1 လုၵ်ႈ 150 – 200 ပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈသမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉမဵတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉသေ သမ်ႉၺႃး ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းသူၼ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း တူၵ်းႁႅင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈ။

“မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထိုင် ၸၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၵၼ်တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ 100 % ၼႆ မွၵ်ႈ 20-30 % ၼႆႉၶႃႈ ဢၼ်ပွႆႇ ႁၢမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵႃႈၸရိတ်ႊ ၶၼ်ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိတ်းၶၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုၼ်းလၢင်း တေဝႃႈ သိုပ်ႇလုမ်းလႃးၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၼ်ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ၶၼ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉသမ်ႉ တူၵ်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇ ႁဵတ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၼမ် ပေႃးၼပ်ႉဢဝ်ဢေႊၶိူဝ်ႊဝႃႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇ ယွမ်းမွၵ်ႈ 1,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈသူၼ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း