Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ပိုတ်ႇလႆႈမႃး 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃးၼၼ့် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/9/2021 ၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ့်တွၼ်းမၢႆ 4...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၵဵင်းတုင် ပုင်ႈထိုင် 3,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 3 ႁဵင်ပၢႆ လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ ၊ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 ၼႆ့ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်း တင်းမူတ်းမီး 3,064 ၵေႃ့၊ လူ့တၢႆ 63...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 2,340 ပၢႆ လူႉတၢႆ 40 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။ ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း တုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 73 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ...

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး120 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသီႇႁႃႈ သိပ်း တုမ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ႁဵင် လူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 600 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 74...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်ၼမ်ႁႅင်း ပေႃးယူႇမဝ်မၢင် ၸၢင်ႈထိုင်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီး  500 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇႁိုင်ၸၢင်ႈထိုင် 1000 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉ ယွၼ်းပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  ဝၼ်းတီႈ 23/7/2021 မႃး  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၾၢႆႇသင် ၶတႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်ႈဝတ်ႉၼွၼ်းၵျွင်း ...

ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 400 ပၢႆ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝၼ်း 20-30 ၵေႃႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီးၵူၼ်းၸပ်း 400 ပၢႆ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 90 ပၢႆ ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 34 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု...

ဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီႊ 70 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵႂႃႇ 370 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/8/2021 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img