Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၵွင်းဝႅတ်ႈ မူႇၸေႊ

“ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ လႆႈသႂ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၸွႆႈ ယူတ်းယႃသေ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 59 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃၵၵ်းတူဝ်ၵၼ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။

လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉၵူၺ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈၶဝ်ႈ သူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3  တူၼ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼွင်သႅၼ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တူၼ်ၼိုင်ႈ ။

ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးလၢႆလႆၢတီႈ လၢႆလၢႆဝဵင်းၵေႃႈ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ၶဝ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း