Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်ၵွင်ႈ/ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး   ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။   ဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇ မိူင်းၼိမ် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸွမ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင် ထိုင်ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉႁိမ်းႁႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ မႃးၸၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတၢင်းတႃ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။ လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  ပေႃႈႁဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇငိုၼ်းပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းႁႆႈ...

ၵၢတ်ႇၵေးသီး ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇၼမ်

ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး ဢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်ႉ ဝႆႉ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်႞ သွင်လိူၼ်ၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉ လၵ်ႉယႃႉၶဝ်ႈၵၢတ်ႇသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵႂႃႇ တင်းၼမ်။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေးသီး 60 ပၢႆ တင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇယူႇသဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

 ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  လႄႈ ၵူၼ်း ၵေးသီး  60 ပၢႆ  ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ   ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇ သေ ဢၢၼ်းတေယူႇသဝ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးၵတ်းယဵၼ်ဝႃႈၼႆ။      ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးယူႇၵူႈ ဢၼ်ဢေႃႈ...

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 2 ၵေႃႉတႄႉယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ၊ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 သေ ထုၵ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵိုတ်းထႅင်ႈ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးဢၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇသေ သွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ယင်းပႆႇ ၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼွင်ဝူဝ်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ၊ လွႆသႅင် မွၵ်ႈ 50 ပၢႆလႄႈ ဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ 70 ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လူမ်ႇယိုဝ်း ၽဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PDF  မိူင်းတႆး လူမ်ႇယိုဝ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ။ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူမ်ႇယိုဝ်း သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူႇယႃး ဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းၼွင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ ပႆႇပွၵ်ႈမူတ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ ယၢမ်းလဵဝ်  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၵိုတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/7/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸိူဝ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း SSPP, RCSS ၼၼ်ႉပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

SSPP တင်း RCSS ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼွင်ဝူဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွတ်းၵေးသီး ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းထိုင်ဝဵင်းၵေးသီးယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ပႆႇယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ...

တပ်ႉ 131 ၵေးသီး မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ် 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းတပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၵေးသီးၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 131 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၵေးသီး ထုၵ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၵေးသီး

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၺ်းၼႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈလႂ်ပႆႇႁၼ်၊  ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်မႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၢင်းၼူၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ၵႂႃႇတူၺ်းၼႃးသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 300 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလွႆႁူၼ်း သွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်းၵေးသီး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ တိၼ်လွႆႁူၼ်း (လႅၼ်လိၼ် ၵေးသီး မိူင်းၵိုင်) ၸိူဝ်းယူႇၾင်ႇမိူင်းၵိုင် လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ   ႁူဝ်ၵူၼ်း 376 ၵေႃႉ  လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းၵိုင် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 - 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း  တင်း ၼမ်။ သိုၵ်း RCSS...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ထုင်ႉဢၼ် သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS...

Latest news

- Advertisement -spot_img