Monday, May 20, 2024

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ်

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo Tai Hun Mai- ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ SSPP 50 ပီတဵမ် တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး 16/8/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီးမိူဝ်ႈလီမိူဝ်ႈၸႃႉ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈလူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ် ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇမီးလႅၼ် မၼ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်း ႁႂ်ႈပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ႁဝ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပဵတ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇမီးလႅၼ်မၼ်း ၸၢင်ႈယုင်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်ႇ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇတဵမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် တွၼ်ႈ သွၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယုၵ်ႉမုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႇၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ တႃႇမွၵ်ႇၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတီႈၵႆၸမ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ မွၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းထုင်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 1,400 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပိုတ်ႇဝၢင်း သဝ်ႁိၼ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်/ တုင်း၊ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵတိသတ်ႉၸႃႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း လူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်၊ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ လူဢၢၼ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ယိုၼ်ႈထိုင်၊ လူၼႄလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၸေႇတ ၼႃႇ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/1971 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း မႁႃႇတေဝီႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ/ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈ မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း