Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉဝႆႉလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။

SHAN/ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇသေပႂ်ႉ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ပႂ်ႉၸွမ်းၵူႈတီႈ။   ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်မႃးပႂ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼႆႉ တေၵႂႃႇပွၵ်ႉပုၼ်ႉ ၶၢမ်ႈပွၵ်ႉမၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးယွၼ်းငိုၼ်းယဝ်ႉ။  ပႃးတင်းၵွင်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ပႃးၵွင်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်း/ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝဵင်းၵေႃႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈဝဵင်း။  

ၵူၼ်း ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈတၢင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၶဝ်ပႂ်ႉတီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇငၢႆႈလူမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၽႂ်ၽႂ်ႁၼ်ၶဝ်ၵေႃႈတေ တူၵ်းၸႂ်သေယဝ်ႉ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလတ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ၼႆပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸုမ်းပရ ႁိတ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။  ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵိုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ။   

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ပႂ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ။ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈပႂ်ႉ ။ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတႄႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ”- ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေၶၢမ်ႈၵႂႃႇ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ မီးဝႂ်ၵမ်ႉယၼ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉသေ ၵႂႃႇမႃးလႆႈ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယႂ်ႇ လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႆ ပႂ်ႉၶႂၢင်ႉၵႂႃႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း