Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 500 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 564 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇယူႇ ။ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်သမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ သမ်ႉလႆႈၵႂႃႇတဵၵ်း ၵႆ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇလႄႈ လွင်ႈတေၵႂႃႇတဵၵ်း ၼမ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေၸၢင်ႈမီးၽေးတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းတင်း မၢၼ်ႈၵျွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် တင်းၶူဝ်းလၢႆး ။ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း ယိုဝ်း ၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၶဝ်ၸၢမ်းႁႅင်းၵၼ်ၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ လႆႈပၢႆႈမႃး မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶႃႈ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း လင်ႁိူၼ်း 77 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 363 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵျွင်း လင်ႁိူၼ်း 35 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 137 ၵေႃႉလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇထႅင်ႈ 64 တူၼ် တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 564 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈလဵဝ် ၸိူင်ႉၼႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆယဝ်။

“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ။ ပေႃးလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၶဝ်ယူႇတႃႇသေႇဢေႃႈၼၼ်ႉ၊ ပေႃးမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းသေၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပႃးၵၼ်ၵွႆတင်း မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႆႈၵူဝ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လႆႈ ၵူဝ်ၵၼ်ထႅင်ႈတႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၼၢဝ်သၼ်ႇ (တုပ်ကွေး) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၾူၼ် ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉသေ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း