Thursday, July 25, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ

Must read

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸွမ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင် ထိုင်ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်လႆႈႁၢႆၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉႁိမ်းႁႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ မႃးၸၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတၢင်းတႃ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

- Subscription -

လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  ပေႃႈႁဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇငိုၼ်းပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းႁႆႈ တၢင်းတူၵ်းထဵင် ႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ  ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈပေႃႈႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ဝႆႉၶီႇၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈၵူၺ်းလူး”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈၵေႃႈမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၽႂ် ၸၼ်သၢႆသေႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၶၢတ်ႇသေ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈ။ ရူတ်ႉဢၼ်ႁၢႆၼႆႉပဵၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ Wave  မိူင်းၶႄႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉယင်းႁၼ်ယူႇၶႃႈဝႃႇ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးလၢင်ႉၵၢင်ႉမၢၵ်ႈၼိုင်ႈသေၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈပေႃႈႁဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ၼႂ်းဝေႃး (ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ) ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃႈႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇပႃးဝေႃးၵႂႃႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းလၵ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈပႆႇလႆႈၶိုၼ်းၶႃႈ   ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵေးသီး  ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇလၢႆလၢႆႁၢၼ်ႉ။ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၵၢတ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ   ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈ။

ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈလိူင်ႇဢေႃႈ၊ ဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢဝ်ၾူၼ်း၊ ဢဝ်ၵၢတ်ႉငိုၼ်းၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢဝ်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉယႃႉၵၢတ်ႇ မီး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇ တီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁႆႉသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ ၵႆႉယႃႉ ၵႆႉၵဝ်းၵၢတ်ႇသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇတေႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမႃးဝႆႉတီႈႁိူၼ်း၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၶၢႆႉမႃးတႄႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၼၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလၵ်ႉငၢႆႈ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း