Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 2 ၵေႃႉတႄႉယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵေးသီး

ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ၊ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 သေ ထုၵ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပဵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၵေးသီးႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယႃၶႅၼ်းလီယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ယူႇၸမ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 40 ပၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉမႃးႁဵတ်း Lockdown ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼႆႉ မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈၶႂၢင်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈ ၶႂၢင်ႉပွၵ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶဝ်ယူႇ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉဝၢႆးလင်ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်တီႈ သွင်မႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းလီ ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၵ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး ၵေႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

“တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၵေးသီးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယဵၼ်ၵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတီႈၵေးသီးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်း RCSS လႄႈတင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်လႄႈ ၵတ်ႉၵႃႈယင်းဢမ်ႇၸပ်းပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႄႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း