Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:10 မူင်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ လူ့သဵင်ႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်...

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁပ်ႉတုင်းၶူဝ်းလူႇလႄႈ ဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်းပႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ မီးထိုင် 92 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈၸေႇ တၼႃႇသတ့်ထႃးယႂ်ႇ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သြႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့် တီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ့်တိုၼ်းသၢင်ၼွင်ၵႃး ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် 26 တူၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်တိုၼ်းသၢင်ၼွင်ၵႃး(ၼွင်ၵႃး) ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်း 26 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 54 တူၼ် တီႈဝတ့်ၼွင်ၵႃး ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 52 တူၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 52 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ111 တူၼ်  ၵပ်ႉပီႇယ 4 ၵေႃႉ  တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ထူပ်းၵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း   52 တူၼ်   ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းလင် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီယၢမ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉလပ်းသိင်ႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းလင်ၵႃး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝဵင်းၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ တီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၼွင်လူင်သႅၼ်ဝီလႄႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ သုမ်း ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ် သီႇပေႃႉဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း    ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ တီႈသႅၼ်ဝီ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း  ၸပ်းၸိူ  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 18 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈထိုင်မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းသူၼ်ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းမႃးသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊  ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽွင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးၸုမ်းသမ်းၶဵမ်ယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆသေဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈသူၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇႁိူၼ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ     ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇ KIA, MNDAA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႈငိုတ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 တေႃႇတူႇသႃႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  ၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထိုင်သႅၼ်ဝီ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝႆႉ 2 ဝူင်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 တေႃႇထိုင် 11/7/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ သႅၼ်ဝီ ၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (မေႇမဵဝ်ႉ) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၵၢတ်ႇတိုၼ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ တူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 4 လုၵ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ - သႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁေ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:15 မူင်း တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸူၼ်လိူင်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၺႃးၸူၼ်ၶႃႈတၢႆ

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - ၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 24 သႅၼ် ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဢၢႆႈၽိူၵ်ႇ ဢႃယု 40...

Latest news

- Advertisement -spot_img