Monday, May 20, 2024

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ သုမ်း ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ် သီႇပေႃႉဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း    ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီၶႃႈ။ ယွၼ်ႉငဝ်း လၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလီ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈႁင်းမၼ်းသေ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် မၢင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ 60-70 ပျႃးၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးလုၵ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ 100 ပျႃးၵႃႈၼႆ။ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆသမ်ႉ မၢၵ်ႇၵဵင်တေၼဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ/ ပေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇမၼ်းတလေးၵေႃႈ ပၢႆသုမ်းၵႃႈၵႃးထႅင်ႈသေ ပေႃးလႆႈပွၵ်ႈမႃး ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းၸႅၵ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႈႁၢႆႉထိုင်ၵႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉ လိူဝ်သေ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်လူင်းႁႅင်းယဝ်ႉ ၶၼ်ၽုၼ်ႇ ထၢတ်ႈ/ မေႇဢေႃးၸႃႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵင်းထႅင်ႈၼိုင်ႈထူင်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၵေႃႉ တႃႇတေလႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်း လၢင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈၶၢႆ ၼိုင်ႈႁူၺ်ႇလႂ် 150 ပျႃး၊ 100 ပျႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတႅမ်ႇသုတ်းယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၶၼ် သုင်သုတ်းၼိုင်ႈႁူၺ်ႇလႂ် 100 ပျႃးၵူၺ်း။ လႆႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇပေႃးပေႃး။ ၵႃႈမေႇဢေႃးၸႃႇသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ၵူႈပီ ၵႃႈၽုၼ်ႇ ၼႆႉ ၼိုင်ႈထူင် 2 မိုၼ်ႇ။ ပီၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉသႂ်ႇ 1 ထူင် 5 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပေႃးယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶၢႆသမ်ႉ ၶၼ် မၼ်းတူၵ်းႁႅင်း”-  ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၵူၺ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇ/ ၶဝ်ႈၶႄႇ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇယၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်ၸၢမ်ႇပူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတင်းၼမ် တင်းလၢႆ မိူၼ် ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သုမ်းယဝ်ႉသုမ်းထႅင်ႈ တင်ႈတႄႇ မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ၽုၵ်ႇထူဝ်ႇယၢဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈ၊ တႅင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶၢႆလႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ လိူဝ်သေၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵူၺ်း သုမ်းသွင်သၢမ်ပွၵ်ႈသေ ၶႂ်ႈဢိမ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပိူင် ၼိုင်ႈ တုမ်းယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ် ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသူၼ် ႁႆႈၼႃး ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် တႃႇႁဵတ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း