Thursday, June 1, 2023

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၵၢတ်ႇတိုၼ်ႇ

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ တူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 4 လုၵ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီသေ ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းသၼ်လွႆ ဝူင်ႈၵၢင် သႅၼ်ဝီ တၢင်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢၼ် မီးၾၢႆႇ ၸၢၼ်း ဝဵင်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၶၢမ်ႈဝဵင်းၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၊ လႅပ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းတင်း ႁူတ်ႈလွႆ တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း ၼႆႉယူဝ်ႉ။ လီမႆႈၸႂ်တႄႉ သလေႃႇဢမ်ႇတေႃႇ တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ်။ သိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈႁူင်းႁေႃ/ ခန်းမ ႁူဝ်ဝဵင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းသွင်ၵမ်းဢေႃႈ ၵွင်ႈလူင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉ ၸၵၶ 16  မီးတပ်ႉဢွၼ်ႇ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင်။

ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဝၢႆးၸဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”-  ၵူၼ်းယူႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉမၢၼ်ႈ တႂ်ႈ ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးတပ်ႉၵွင် 10 တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉပႆတိၼ် ၶလယ 68 (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၊ ၶလယ 69 (သႅၼ်ဝီ)  ၊ ၶလယ 240 (သႅၼ်ဝီ) ၊ ၶလယ 241 (ၵူတ်ႉၶၢႆ) ၊ ၶလယ 242 (ၵူတ်ႉၶၢႆ) ၊ တပ်ႉ တိၼ်ဝႆး ၶမယ 323 သႅၼ်ဝီ ၊ ၶမယ 507 (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၊ ၶမယ 522 (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၊ 567 (ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ)တင်း 568(ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း