Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁေ ဝႃႈၼႆ။

Photo KK Youth–သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၸမ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:15 မူင်း တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸူးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၸပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်   ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တပ်ႉမ 99  ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းလွႆ ၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ပႃးထႅင်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေၵမ်း။ ၸုမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႉၵူတ်ႉၶၢႆယိုဝ်း လူင်းမႃး ၸုမ်း ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီသေ ၶိုၼ်ႈမႃး။ ၶဝ်ယူႇၼိူဝ်တၢင်းၵႃးလူင်သေ ယိုဝ်းၵူၺ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် မွၵ်ႈ 20 ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၸဝ်ႈၵႃး လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈၶိုၼ်ႈလူင်း တေမီးမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶဝ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးလၵ်ႉငွႆးယိုဝ်းၶဝ်ၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်းသေ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်း လူင်ၵႂႃႇၸိူင်ႉ ၼၼ် သင်တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူး ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် တၢႆၵေႃႈ တၢႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃး။ ႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈၵွႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၵ်ႈၼႃႇယဝ်ႉလူင် သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ  ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၵႂႃႇတၢင်းသႅၼ်ဝီပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးယိုဝ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၵၼ် တီႈၼႂ်းလွႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈၵႆၵူၼ်းယူႇ ၵူၼ်း မိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း