Sunday, July 14, 2024

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ သႅၼ်ဝီ ၺႃးယိုဝ်း

Must read

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (မေႇမဵဝ်ႉ) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး 2 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ ၺႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး လမ်းယိုဝ်း   ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ။ တိူဝ်ႉၺႃးမၼ်းၸၢႆး 2 ႁူၺ်ႇ။ တီႈၵွင်ႇၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇၶူၼ်တႃ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လိူတ်ႈၵၢမ်ႈၼႂ်းဢေႃးဢွၵ်ၼႆသေ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ တီႈႁူင်း ယႃလႃႈသဵဝ်ႈသေ သိုပ်ႇသူင်ႇၸူး ႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်တီႈမႆႈၸႂ် ထိုင်သၢႆၸႂ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီး။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ မႆႈၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈသႅၵ်ႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶူၼ်တႃမၼ်းၸၢႆးလႄႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လိူတ်ႈၵႂႃႇၵၢမ်းဝႆႉၼႂ်းဢေႃးဢွၵ်မၼ်းၸၢႆး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႅတ်ႈဢဝ် သူင်ႇ ယူတ်းယႃတီႈမေႇမဵဝ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽႂ် ယွၼ်ႉသင်ၼႆတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇတီႉလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉဝႆႉ တေမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ႁဵတ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဵၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၶဝ်ႈလႆႈၵူႈၾၢႆႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပႅင်းၸင်းတေႃႇမၼ်းၸၢႆးတႄႉ တေဢမ်ႇမီး။ လိူဝ်သေ ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၺ်း”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ သင်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉပလိၵ်ႈ/ ယေး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း