Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင်တင်းၼမ် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 တႃႇတေမေးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶုတ်းႁၼ်ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆသူႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႇသႅင်ပၢၼ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ လၢႆပိူင်  ။ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ

 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊   ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၵ်းၵေႃႈၶၢႆဢမ်ႇလီ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း 10 မတ်ႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ 3-4 မတ်ႉၵူၺ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် လၵ်ႉပၢႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်းလႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၶမယ 515 ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇ ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းၵေးသီးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလွႆႁူၼ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်လႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊   ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈထီႇထႅင်ႈ 60 ၵေႃႉပၢႆ။  ၸိူဝ်းၶဝ် 60 ပၢႆၼႆႉၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊  ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၽတ်းၼႆႉၸင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈထီႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ  ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်း 19 မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ၵေႃႉ၊  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းမီး 60 ပၢႆ ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေးသီး 60 ပၢႆ တင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇယူႇသဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

 ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  လႄႈ ၵူၼ်း ၵေးသီး  60 ပၢႆ  ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ   ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇ သေ ဢၢၼ်းတေယူႇသဝ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးၵတ်းယဵၼ်ဝႃႈၼႆ။      ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးယူႇၵူႈ ဢၼ်ဢေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 600 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵေးသီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 600 ပၢႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 30 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း  30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2021  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉ႞  ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉ လူႉတၢႆပႆႇမီး လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တင်း ၵေးသီး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈၼုင်ဝႆ ၼႆယဝ်ႉ။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်း ၵေးသီး ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ။...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းပဵၼ် 5 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁႃႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ ထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သီႇၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ပွၵ်ႉ 2 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 4...

ပလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ

သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပလိၵ်ႈ/ ယေး ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ၶိုၼ်းၶႃႈႁႅမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်း မွင်ႇတၢၼ်ႉသိၼ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ တင်းမေးၼၢင်းမၼ်းလႆႈတွပ်ႇထဵင် ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် တီႈဢွင်ႈႁိူၼ်းပလိၵ်ႈ(အိမ်ရာ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး TMF ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး Tai Medical Family လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်း လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လုမ်းလႃး တူဝ်ၵဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွၵ်း လၢႆး ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်...

မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်  ဝၢႆးလင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ 8...

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်  တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တီႈၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ တေဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/12/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15...

Latest news

- Advertisement -spot_img