Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 600 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵေးသီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 600 ပၢႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။

Photo Tai Youth-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၵိုတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 600 ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလွၺ်ၶမ်းပၢင်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း တိူၵ်ႈႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ပႆႇပွၵ်ႈၵေႃႈမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈထီႇ မီး 60 ပၢႆ၊ တီႈ ၸလၢႆးၶုမ်ႇ 20 ပၢႆ၊ တီႈၼမ်ႉလိူဝ်ႇ 400 ပၢႆ တီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ႁူဝ်လူမ်း 100 ပၢႆ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁူမ်ႈ ၵၼ် မွၵ်ႈ 600 ၼႆႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၶိုၼ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇယဵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်မႃးလႆႈလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႆႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ မိူဝ်းသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၶိုၼ်းမႃးၵေႃႈ မီး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းသေ ဢမ်ႇၶိုၼ်းမႃး သိုပ်ႇယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Tai Youth-တီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ

“လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ႁဝ်းဝႃႈ ၼိုင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈဢိတ်းၼၼ်ႉၼႃႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈၼွၼ်းလီလီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မႃးသွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၵျွင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ် တီႈယူႇတီႈၵိၼ်တႄႉၶၢၼ်ၸႂ် ယူႇၽွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယူႇ ပေႃးသိုပ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈတႄႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈလီ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈလီ ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၼၼ်မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ပေႃးဝႃႈဝဵင်းလႄႈ ဝဵင်း ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တေႃႉသၢင်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ”-  ၸၢႆးလွၺ်ၶမ်းပၢင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃ ဢၼ်တေပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႆယဝ်။

Photo Tai Youth-တီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ ပၢႆႈလူင်းမႃးတၢင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၸမ် လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း