Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းဝိတ့်ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် သူင်ႇဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ပၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁပ့်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇႁပ့်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ဢွမ်ပၢႆ တီႈၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်  ၵႂႃႇႁပ့်ဢဝ်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တီႈ ၽၵ်းတူလူင် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း သႅၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းႁပ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽၼ်းတႅင်းသေ ၸူၼ်ဢဝ် ငိုၼ်းၵႂႃႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု...

ၽူႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃးတီႈမူႇၸေႊ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုင်ႈ 100 ပၢႆ လူႉတၢႆ 1

 တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမူဝ်းၵူတ်ႉဝိပသၼႃႇ  တီႈတိုဝ်းၵမ်တြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈမႄႈၶၢဝ် လႄႈယေႃးၵီႇ  တင်းမူတ်း 59 တူၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2021 တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမူဝ်းၵူတ်ႉဝိပသၼႃႇ...

သိုၵ်းၵူဝ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ-ပၢင်ႇသၢႆး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး (ၵိဝ်ႇ ၵူတ်ႉ) ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 3-4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လူမ်ႇယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 70 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈႁဵဝ်းမႃးၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 600 ပၢႆ  လူႉတၢႆယဝ်ႉ 27 ၵေႃႉ ။ တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

မိူင်းၶႄႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၶႂၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ  လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ)  ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်းၸႅၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ် ၵၼ်ၵၵ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ  ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ (မၢၼ်ႈႁဵဝ်း)ဢဝ်ၽၵ်း ၶဵဝ် ၼႂ်းၶူဝ်းသူၼ်ၽႂ်မၼ်း မႃးၸႃႇၵ ၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။   ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်မႃးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ႁူင်းယႃမူႇၸေႊတဵမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းလႆႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸေႊ မီးၼမ် လူၼ်ႉႁူင်းယႃ  လႄႈ ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းမႂ်ႇ လႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းယႃၵဝ်ႇၽွင်ႈလႄႈ လႆႈၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းၽွင်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးမွၵ်ႈ 200 ပၢၵ်ႇ  ႁူင်းယႃလူင်ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၽွင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ၵရုၼႃႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊသေတႅၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း လူႉတၢႆသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.03 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈ လုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇ၊   ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း...

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႃႇတေႁႄႉၵင်လႆႈယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉလႆႈ Lockdown   ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/7/2021 ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ Lockdown ပႅတ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img