Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်မႃးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ။  

ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းမူႇၸေႊပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႉတၢဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽူႈယိင်း  ၶၢဝ်ႉၵႄႇ ဢႃႇယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈထဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢႃယု  60 ပၢႆ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လႄႈလၢၼ်ၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈသမ်ႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 36 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 26 ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ယႃႈထဝ်ႈတၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းသွမ်းၸဵတ်းယႃႈထဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ လုၵ်ႉၸၢႆးမၼ်း တၢႆထႅင်ႈ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းတၢႆ။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလုၵ်ႈပႂ်ႉ ယႃႈထဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   တင်းမူတ်း  6 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႄႈထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ    300 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 10 ပၢႆ။ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် 240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ 310 ပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း