Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းၵူဝ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ-ပၢင်ႇသၢႆး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈ

Must read

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး (ၵိဝ်ႇ ၵူတ်ႉ) ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 3-4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

Photo SS from ZBJ VDO-သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉပၢင်ႇသၢႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လူမ်ႇယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တႄႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုင်ႉၼႆႉမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇႁိုင်သေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ၵူႈဝၼ်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ – ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ။

- Subscription -
Photo CJ- သုမ်ႉတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတီႈ ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်း ပၢင်ႇသၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –တီႈႁိမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်မႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ (ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ)ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵူဝ်းၵၢင်ႉတူင်ႉၼိုင် လႄႈၸင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်” –  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်ႇသၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇလွတ်ႈၾူၼ်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႃႈယႃ၊ သုတ်း၊ ၽႃႈယၢင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း